Chào mừng bạn ghé thăm website xehoinfo- chuyên trang tin tức và đánh giá xe hơi hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và VTM Media như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của Website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng website  này.

VTM Media chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

VTM Media  là chủ sở hữu của Website này. Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của VTM Media hoặc bên thứ ba cấp phép cho VTM Media.

Việc chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi bất kỳ nội dung nào trên Website đều thuộc thẩm quyền của VTM Media Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VTM Media là xâm phạm quyền của VTM Media. VTM Media có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

NỘI DUNG

 1. Quyền và trách nhiệm của VTM Media

  1. VTM Media có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

  2. VTM Media có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

  3. Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của VTM Media. Theo đó, VTM Media không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

  4. VTM Media được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. VTM Media không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

  5. Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa VTM Media sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

  6. VTM Media có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

 2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

  1. Người sử dụng (bạn) phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu bạn có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho VTM Media hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. VTM Media có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của VTM Media để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

  2. Bạn nhận biết, đồng ý, xác nhận rằng các dữ liệu đăng ký, thông tin/dữ liệu mà bạn cung cấp hoặc đưa lên Website này: (a) sẽ không phải là thông tin giả, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc không hoàn chỉnh; hoặc (b) không gian dối hoặc tham gia sử dụng các thẻ tính dụng giả hoặc bị đánh cắp; hoặc (c) sẽ không  vi phạm sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc bản quyền hoặc quyền bảo mật của bên thứ ba; hoặc (d) không được nói xấu, bôi nhọ, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp. Nếu bạn  làm trái với những điều nói trên hoặc VTM Media có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều trên, VTM Media có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website này và từ chối chấp nhận yêu cầu của bạn.

  3. Bạn tục, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam; không đăng tải những thông tin mang tính chất kích động đồng ý với việc không đưa lên hoặc truyền tải lên Website này những nội dung, hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô bạo lực, bôi nhọ, phỉ báng Đảng và Chính quyền Nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam. VTM Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những phát sinh từ nội dung mà bạn đăng tải trên Website này.

 3. Quy định về bảo mật thông tin

  1. Khi tiếp nhận thông tin cá nhân, VTM Media sẽ chỉ định giới hạn mục đích sử dụng các thông tin đó, và sẽ tiếp nhận thông tin cá nhân phù hợp với mục đích sử dụng của VTM Media.

  2. VTM Media sẽ sử dụng phương thức hợp lý để quản lý thông tin cá nhân, trừ trường hợp đặc biệt, nếu không có sự đồng thuận từ chính cá nhân đó, chúng tôi sẽ không cung cấp hay tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Trường hợp VTM Media ủy quyền cho bộ phận bên ngoài xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện quản lý phù hợp các nghĩa vụ hợp đồng, không cung cấp hay làm rò rỉ thông tin cho bên thứ ba.

  3. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của VTM Media. VTM Media cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, VTM Media sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, VTM Media không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, VTM Media  được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

 4. Luật áp dụng

  Mọi hoạt động phát sinh từ Website này sẽ tuân thủ theo quy định của Luật pháp Việt Nam.